Edunvalvonta


Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.
 

Paikallisesti Hämeenlinnan kaupungissa

Vanhusneuvostossa yhdistystämme edustavat Sirkka-Liisa Virtanen varapuheenjohtajana ja Pirjo Valkjärvi-Nystedt varajäsenenä. Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, ikäihmisten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesuttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

Ikäihmisten vaikuttajaraadissa on jäsenä Kerttu Loukojärvi.


Alueellisesti Hämeen Kansallisen Senioripiirin alueella


Piirimme Hämeen Kansallinen Senioripiiri hoitaa yhteistyössä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa alueellista edunvalvontaa.

Hämeen Senioripiirin  piirihallituksenjäsenenä on yhdistyksestämme Pekka Purhonen.
 

Valtakunnallisesti


Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.