Kuvat

Sivulla "Kuvat 2020" ja sen alasivuilla kuvia vuoden 2020 tapahtumista. 

Sivulla "Kuvat 2019" ja sen alasivuilla kuvia vuoden 2019 tapahtumista. 

Muilla alasivuilla kuva-arkistoamme aiemmilta vuosilta.

Alla: kuva eduskuntaretkeltä 14.2 (kuva: Anu Peltola), sen alla kuvia kylpyläretkeltä Pärnuun tammi-helmikuun vaihteesta (kuvat: Kari Siltanen ja Heikki Rasinmäki)